Randwijks Hof, nu verder

Het voortbestaan van dorpshuis Randwijks Hof in gemeente Overbetuwe werd in 2013 bedreigd door het ontbreken van een actieve beheerder. Bewoners pakten de handschoen op en gingen aan de slag: een nieuw bestuur werd geformeerd en nieuwe activiteiten bedacht. Hoe maak je echter een dergelijk dorpshuis toekomstbestendig?

Doorstart Randwijks Hof, maart 2014
Het voortbestaan van dorpshuis Randwijks Hof in gemeente Overbetuwe werd afgelopen jaar bedreigd door het ontbreken van een actieve beheerder. Nadat de gemeente het huurcontract had beëindigd was het beheerdersechtpaar in 2012 vertrokken.

Door het ontbreken van voldoende potentie in het kleine Randwijk, was de commerciële exploitatie van Randwijks Hof in de ogen van de gemeente niet langer verantwoord. De gemeente Overbetuwe gaf te kennen dat voortzetting van het dorpshuis alleen mogelijk zou zijn als de inwoners het heft in eigen hand zouden nemen.

Op initiatief van de dorpsraad onderzocht daarop een commissie van vier dorpsbewoners de mogelijkheid om de exploitatie met vrijwilligers voort te zetten. De gemeente bood vervolgens aan om het proces van zelforganisatie te laten begeleiden door adviseurs van Spectrum. In dit proces zijn zowel bewoners als gemeente lerend van elkaar, een belangrijk onderdeel van co-creatie.

Tijdens een drukbezochte openbare vergadering in september 2013, die de commissie samen met Spectrum hier organiseerde, gaven de Randwijkers aan hun dorpshuis graag zelf te exploiteren. Die avond leverde een overstelpend aantal suggesties op voor activiteiten waaraan in Randwijk behoefte is. Aan het einde van de avond werden direct een aantal groepen vrijwilligers gevormd die hiermee aan de slag wilden.
Inmiddels (maart 2014) is Randwijks Hof een officiële stichting geworden en heeft deze het beheer overgenomen van de gemeente. Afgesproken is om 2014 als een proefjaar te gebruiken. Verschillende groepjes vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten en er komen ook steeds meer vaste gebruikers van Randwijks Hof.

Website Randwijker