• Regionale netwerken huiselijk geweld en kindermishandeling

Regionale netwerken huiselijk geweld en kindermishandeling

Wijkteams, gemeentes, politie, mantelzorgorganisaties, gezondheidszorg, scholen, kinderopvang, allemaal hebben ze aandachtsfunctionarissen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij de netwerkbijeenkomsten in Midden Gelderland en de Achterhoek die Spectrum al een paar jaar, in opdracht van de gemeente Arnhem, organiseert, komen de aandachtsfunctionarissen/contactpersonen van de verschillende sectoren bij elkaar.

De nieuwste ontwikkelingen rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen aan bod, er wordt kennis gedeeld en er worden veel contacten gelegd tussen de verschillende organisaties. We richten ons vooral op de preventieve aanpak en de vroege signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het moet een aanraakbaar en toegankelijker onderwerp worden. Dat kan als professionals zich bewust zijn van hun rol en mogelijkheden, zodat ze in een eerder stadium problemen signaleren en in contact gaan met betrokkenen.

Het zijn interessante en levendige netwerkbijeenkomsten en ik vind het elke bijeenkomst weer mooi om te zien dat mensen binnen de verschillende organisaties elkaar beter leren kennen. Ze gaan met nieuwe contacten en nieuwe inzichten weer naar huis.

Achtergrond:

Vanaf 2013 geldt voor veel organisaties de verplichte meldcode huiselijk geweld. Vanuit de Wet Meldcode organisaties geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen.

Contactpersoon