Samen Wageningen

In Wageningen wil de gemeente het sociale domein anders gaan organiseren. Niet meer via (bijna) vanzelfsprekende subsidierelaties, maar door een openbare aanbesteding. De wens van de gemeente is wel dat er sprake is van co-creatie: gemeente, inwoners en (vrijwillige) organisaties werken samen in en aan het sociale domein. Deze vernieuwing is complex en vraagt om onafhankelijke procesbegeleiding.

De Leefbaarheidsalliantie brengt verschillende partijen samen en ondersteunt om tot uitvoeringsplannen voor het beleidskader ‘Samen Wageningen’ te komen. De Leefbaarheidsalliantie is er alert op dat de stem van inwoners (buurtorganisaties, vrijwillige organisaties en bewonersgroepen) gehoord en meegenomen wordt. Het maken van verschillende plannen kost veel tijd en voor inwoners is dat vaak een reden om af te haken. In totaal zijn er wel dertig deelplannen gemaakt voor onder andere armoede, buurthuizen, mantelzorg en arbeidsparticipatie.

Door intensief samen te werken aan de verschillende deelplannen is de netwerkorganisatie Welsaam ontstaan. Met begeleiding vanuit de alliantie hebben zij van de verschillende deelplannen één plan gemaakt en ingediend bij de gemeente. Door inzet van Deep Democracy is het plan van zo veel mogelijk mensen. De stem van elke partij, hoe groot of klein ook, telt mee.

Samenwerkingsverband Welsaam heeft groen licht gekregen van de gemeente en heeft voor vier jaar de uitvoeringstaak in het sociale domein gekregen. Inwoners die gedurende het intensieve en ingewikkelde proces zijn afgehaakt worden actief benadert door de leefbaarheidsalliantie om hun stem ook in de uitvoering te laten horen. Samen Wageningen is ook echt samen.

Contactpersoon