School midden in de wijk

NSG Groenewoud wil graag meer in verbinding te staan met de wijk. Spectrum partner met elan en NSG Groenewoud ontwikkelden daarom de pilot ‘school midden in de wijk’, waarin leerlingen worden uitgedaagd om de wensen van buurtbewoners met betrekking tot wijk en leefbaarheid in kaart te brengen. Naar aanleiding van de resultaten die hieruit voortkomen, gaan we werken aan een realisatie van deze wensen, ook weer in samenwerking met leerlingen.

De school als verbindende organisatie in de wijk en proeftuin voor het ontwikkelen van 21st century skills van leerlingen lijkt voor de hand liggend. Toch staan ‘s avonds een hoop scholen leeg en houden veel onderwijsinstellingen een kunstmatige barrière in stand tussen hun leerlingen en de veranderende omgeving waar zij voor worden klaargestoomd. Vaak is er wel ruimte voor maatschappelijke stages, maar worden projecten zelden gekoppeld aan de directe leefomgeving van de school en leerlingen zelf. Een gouden kans, onbenut.

Het concept ‘School midden in de wijk’ zet daarom in op het verbinden van de wijk met de school door middel van innovatieve ideeën en projecten door leerlingen in samenwerking met wijkbewoners. Hierbij wordt uitgegaan van twee basisprincipes: 

  1. De school is onderdeel van de wijk: De school wil van maatschappelijke betekenis te zijn voor wijkbewoners, bijvoorbeeld door het schoolgebouw open te stellen voor activiteiten van en diensten voor buurtbewoners. Op die manier versterken we de verbinding tussen de school en wijk.
  2. 21st century skills als middel én doel: De school wil de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen stimuleren en hen toekomstbestendige vaardigheden bijbrengen.