• Sociale veiligheid op school, hoe vul je dat in?

Sociale veiligheid op school, hoe vul je dat in?

Scholen moeten beleid maken rondom sociale veiligheid op school. Zo ook de vijftig basisscholen in Arnhem. Maar hoe geef je invulling aan dat beleid? Dat mag de school zelf bepalen. De vertrouwenspersonen op de basisscholen van DeBasisFluvius krijgen de functie van coördinator sociale veiligheid. Spectrum werd gevraagd om twee trainingen te ontwikkelen voor het trainingstraject voor vertrouwenspersonen. 

Waarom sta je voor de klas? Waarom zit je hier? Ik stel eerst wat vragen om terug te gaan naar de essentie van het leerkracht zijn. De leerkracht is van essentieel belang voor de veiligheid van kinderen. Veel kinderen maken ingrijpende gebeurtenissen mee, dit heeft grote gevolgen voor hun ontwikkeling. Zij kunnen achterstanden oplopen in hun ontwikkeling, gedragen zich soms anders dan andere kinderen en hebben weinig zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van hun rol als steunfiguur.   

In een veilige school staat de driehoeksrelatie kind, leerkracht, ouder centraal. Daarom is het belangrijk om een goede relatie te hebben met ouders. Maar regelmatig heb je te maken met zorgelijke gezinssituaties. Het valt niet altijd mee om hierover in gesprek te gaan. Bepaalde ouders lijken niet geïnteresseerd of kijken heel anders tegen de situatie aan. We kijken naar het proces van motivatie en hoe je (nog beter) kunt aansluiten bij de ouders zelf. En we oefenen met motiverende- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken. 
 
Achtergrond:  

Vanaf augustus 2015 geldt de Wet Sociale Veiligheid op scholen. Dat betekent dat schoolbesturen voor sociale veiligheid op hun scholen moeten zorgen. Scholen moeten een coördinator sociale veiligheid aanstellen, een beleid maken en de sociale veiligheid en het welbevinden van kinderen monitoren. 

Contactpersoon