Studiekringen 50plus houden het hoofd fris en het hart jong

Veel ouderen zijn op zoek naar zingeving, sociale contacten en uitdagingen om geestelijk actief te blijven. Een studiekring voor 50 plussers speelt hierop in. Het is een lokale activiteit die voor vele ouderen het hoofd fris en het hart jong houdt, en zin geeft aan het bestaan. 

“De Studiekring houdt me op mijn leeftijd bij de les. Het houdt me ook actief, door dingen op te zoeken, er achter aan te gaan en mijn durf om voor mijn mening uit te komen en te verdedigen. Het sociale aspect is héél groot.” Deelnemer studiekring.

Wilt u in uw organisatie ook een laagdrempelige activiteit voor ouderen waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen komen en centraal staan? Dan is de studiekring50plus iets voor u!

Het Platform Studiekringen50plus is een vrijwilligersorganisatie die het fenomeen Studiekringen voor en door ouderen meer onder de aandacht van 50-plussers wil brengen en wil helpen nieuwe lokale studiekringen op te starten. Wist u dat er in Nederland op dit moment al zo’n 40 lokale studiekringen actief zijn? Een studiekring helpt mensen om geestelijk actief te blijven, ook wanneer de situatie daar minder om vraagt zoals bij het terugtreden uit het arbeidsproces. Door deelname aan een Studiekring worden nieuwe sociale contacten gelegd en een extra netwerk opgebouwd, waardoor mensen minder snel vereenzamen.

Blijven leren in een sociale groep
Een studiekring is een vaste groep ouderen van 10 tot 15 mensen die doorgaans eens per week of om de veertien dagen bij elkaar komt om een gezamenlijk gekozen (actueel) onderwerp met elkaar te bespreken. Hier komen twee belangrijke elementen voor ouderen bij elkaar: blijven leren in een sociale groep. Elke bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Het is een laagdrempelige, sociale en gezellige activiteit gericht op verrijking en persoonlijke ontwikkeling voor alle ouderen ongeacht achtergrond of beperking (sluit aan bij het programma Leven Lang Leren). Het voorkomen van eenzaamheid is geen doel op zich maar een belangrijk neveneffect. Een studiekring opereert grotendeels zelfstandig; van, voor en door ouderen zelf.

Wilt u een studiekring opstarten?
Wilt u een studiekring in uw gemeente opstarten? Wij kunnen u daarbij helpen. Wij stellen informatie en PR-materiaal beschikbaar (folders, flyers, posters), u kunt deelnemen aan de training train-de-begeleider (maximaal 2 medewerkers), we bieden ondersteuning en ervaren studiekringleden stellen zichzelf beschikbaar om een nieuwe studiekring te begeleiden bij de opstart (drie bijeenkomsten).
Wij vragen hiervoor een eenmalig bedrag van €500 en jaarlijks €35. Hiervoor kunnen wij weer andere studiekringen helpen opstarten en ons PR materiaal actueel houden.

Op 22 september j.l. was de jaarlijkse ontmoetingsdag van het Gelders Platform.Dat was het moment om over te stappen naar een landelijk Platform voor Studiekringen. Daar hoort een nieuwe website bij: www.studiekringen50plus.nl. (die door de deelnemers van verschillende studiekringen zelf  ontwikkeld  is en wordt bijgehouden).

De landelijke uitrol van de studiekringen is mede mogelijk dankzij de (financiële) steun van Fonds NutsOhra, Spectrum, Rijnbrink en NIVEL.

 

 

  • Thema Leefbaarheid
  • Adviseur(s)