't Grinthuus ’t Loo

Er mag wel wat meer leven in de brouwerij, vindt het bestuur van ’t Grinthuus ’t Loo in de gemeente Oldebroek. Alles gaat al lange tijd z’n gangetje en het is tijd geworden voor vernieuwing. En nieuwe mensen die een stukje van de verantwoordelijkheid op zich willen nemen om er nieuw leven in te blazen.

Maar hoe pak je het aan om een verandering in te zetten als je zo gewend bent om het op een bepaalde manier te doen? En hoe maak je het dorpshuis tot een plek waar het hele dorp bij betrokken is, zodat het ‘van ons allemaal’ is?
Daarom vroeg het bestuur Spectrum om hen daar bij te helpen. Om te beginnen zijn mensen op straat geïnterviewd om te achterhalen wat bewoners vinden van het ’t Grinthuus. Bij de school bijvoorbeeld en langs de lijn op het voetbalveld. Wat leeft er onder bewoners? Wat vinden mensen belangrijk aan een dorpshuis en wat zouden wij zelf willen doen?
Het vervolg zijn huiskamergesprekken om de onderwerpen uit te diepen.
Tegelijkertijd wil’t Grinthuus met een zorginstelling verkennen of er ook ontmoeting en dagbesteding in het dorpshuis georganiseerd kan worden. Dat geeft reuring en de ruimte wordt op een nieuwe manier benut.