De transformatie van Maasdriel

Gemeente Maasdriel wil transformeren. Wat houdt dat in? Ze willen meer verbinding tussen de gemeente en inwoners. Er komt ruimte voor burgerparticipatie en de gemeente gaat klantgerichter werken.

Spectrum kreeg de opdracht om het proces tot deze transformatie, die we ‘Krachtige Kernen’ hebben genoemd, te begeleiden. Eerst is gekeken naar de missie, visie en doelen. Waar zit de energie? Daarna werd de organisatie onder de loep genomen. Tot slot zijn de voorgenomen ambities uitgevoerd. Deze drie onderdelen zijn vastgelegd in een koersdocument. Tijdens het proces is er al wel continue uitgeprobeerd. Daardoor merk je wat er wel of niet werkt en ben je niet eindeloos aan het denken.

Er zijn al drie concrete resultaten:

  • De raad heeft geld toegezegd voor het programma Krachtige Kernen.
  • De campagne ‘Goed idee doe er iets mee’ stimuleert inwoners met een goed idee om het uit te voeren, er is subsidie beschikbaar.
  • Er is een programmamanager aangesteld die structureel deel uitmaakt van de organisatie. Hierdoor komt het proces, dat is ingezet door Spectrum, helemaal in handen van de gemeente. Het eigenaarschap van de gemeente is hierbij gewaarborgd.

Gemeente Maasdriel kan nu dus zelfstandig verder met het uitvoeren van de transformatie.

Contactpersoon