Veluws fundament

Ideeën genoeg, maar hoe krijg je daar lijn in, hoe maak je keuzes en kun je van idee naar uitvoering komen? Het Veluws fundament, een groep die bestaat uit creatieve zelfstandig ondernemers, wil hulp bij de uitvoering hiervan.

Stichting Veluws Fundament helpt mensen met een afstand tot de maatschappij (weer) naar een zelfstandig bestaan in de Veluwse samenleving. Mensen die op één of andere manier zijn vastgelopen in hun situatie, of tussen wal en schip zijn terechtgekomen in de hulpverleningsinstanties. Of waarbij de gebruikelijke wegen en middelen niet het gewenste effect blijken te hebben. Hulpverlenende instanties zijn begrensd in de mogelijkheden en middelen die hen ter beschikking staan. Het Veluws Fundament zoekt naar een combinatie van de verschillende mogelijkheden om degenen die vastgelopen zijn toch weer een goede kant op te krijgen.

Door middel van een vraaggestuurde integrale aanpak en intensieve begeleiding helpt het Veluws Fundament mensen aan eerste levensbehoeften, werk, opleiding en relevante contacten, zodat zij volwaardig deel kunnen zijn van onze samenleving. De doelgroep bestaat uit onder andere: statushouders, mensen met ernstige betalingsproblemen en jongeren zonder werk. Vertrekpunt is de intrinsieke motivatie van betrokkene. Veluws Fundament wil een maatschappelijke beweging in gang zetten en de hele lokale samenleving betrekken bij de zorg voor hen die dat nodig hebben. Spectrum ondersteunt hen daarbij.

Contactpersoon