• Wat vinden inwoners belangrijk in hun dorp of wijk?

Wat vinden inwoners belangrijk in hun dorp of wijk?

Die vraag werd gesteld door de gemeente Maasdriel. En wat moet de gemeente er aan doen om dat wat belangrijk is te behouden of te veranderen; wat moeten of kunnen inwoners zelf doen. Een nieuwe relatie tussen inwoners en hun overheid: daar wordt aan gewerkt in Maasdriel.

Dat vraagt van zowel de lokale gemeentelijke organisatie als van de inwoners enige souplesse. Het uiteindelijke doel is om de samenwerking te optimaliseren en de leefbaarheid in de dorpen en wijken te behouden of te verbeteren.

Samen met Spectrum gingen medewerkers van de gemeente en de welzijnsorganisatie gesprekken aan met inwoners. Dat gebeurde op straat of in huiskamers. Op basis van die gesprekken werden de voor het dorp belangrijkste thema’s geselecteerd. Op een bewonersavond werden deze thema’s gepresenteerd en zo nodig bijgesteld. Met de thema’s die bewoners belangrijk vonden gingen werkgroepen van inwoners aan de slag. Dat konden werkgroepen zijn voor bijvoorbeeld jongerenactiviteiten, verkeersmaatregelen, schoonmaakacties en woningbouw.

De werkgroepen kregen ondersteuning van gemeenteambtenaren en/of medewerkers van de lokale welzijnsinstelling. Een enkele keer werd een werkgroep ondersteund door Spectrum. Op een tweede bewonersbijeenkomst werden de resultaten van de werkgroep besproken en met elkaar beoordeeld. Soms was het werk klaar, soms moest er nog het een en ander gebeuren en sloten andere mensen zich aan bij initiatieven.

Zo wordt er bijvoorbeeld in Velddriel gewerkt aan een natuurspeelplaats en in Hurwenen aan verbetering van het dorpshuis zelf en de relatie met de verenigingen in het dorp.

Contactpersoon