Wijknetwerk KenHem

Kernhem is een mooie nieuwbouwwijk in Ede. Maar ook een waar weinig mensen elkaar kennen. Initiatiefnemer René Visser besloot dat hij daar wat aan wilde doen en begon met KenHem. Een wijknetwerk zodat KenHem een duurzame wijk wordt waar mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn.

KenHem heeft daarvoor allerlei activiteiten opgezet: zo is er voetballen voor jongeren, wijkgenoten die elkaar helpen als er bijvoorbeeld een schutting gezet moet worden, maar zijn er ook deelauto’s. Een prachtig initiatief voor de wijk, maar voor de duurzaamheid van KenHem was het belangrijk om ook te kijken naar het verdienmodel.

Spectrum heeft in samenwerking met Transitiereizen daarom met KenHem nagedacht over een duurzaam verdienmodel. Welke partijen hebben baat bij een bloeiende wijk? En hoe kunnen deze partijen ook financieel betrokken raken bij KenHem? Tijdens deze gesprekken is dit samen met KenHem in kaart gebracht. Daarnaast is KenHem verbonden aan andere initiatieven om met hen ervaringen uit te wisselen over sociaal ondernemen in de wijk.

  • Thema Leefbaarheid