De Wijk van de Toekomst doet het zonder gas

Wijken van de Toekomst gebruiken geen gas, maar andere energiebronnen om de huizen te verwarmen en eten te koken. Het klinkt zo simpel. Het is echter een gecompliceerde én uitdagende opgave om zover te komen. Natuurlijk spelen technische en financiële aspecten een rol. Minstens zo belangrijk is de participatieve kant: samen met alle betrokken partijen toewerken naar de gasloze wijk. In dat veelomvattende proces neemt Spectrum voor verschillende Gelderse gemeenten de rol van onafhankelijk procesbegeleider op zich.

Wij merken dat het een groot voordeel is om in meerdere wijken in Gelderland betrokken te zijn. We kunnen ervaringen delen, we houden elkaar scherp, we wisselen actief kennis uit in een betrokken team en begrijpen de verschillende wegen die bewandeld kunnen worden. We hebben intussen zelf ook veel geleerd over technische en financiële mogelijkheden en modellen. Voor het maken van gedetailleerde technische berekeningen, beschikken we over een uitgebreid netwerk van technische experts.

Intrinsieke motivatie
Onze jarenlange ervaring met participatieve processen op wijkniveau blijkt in een behoefte te voorzien. De behoefte om participatief, met alle partijen aan boord én met draagvlak in de wijk, gezamenlijk tot een warmtetransitieplan te komen. We krijgen vooral waardering voor onze intrinsieke motivatie om echt het positieve verschil te maken in de samenleving. Het oppakken van andere thema’s die leven onder de inwoners, maken regelmatig deel uit van onze integrale aanpak om echt de wijk in te gaan en te luisteren.
Een Wijk van de Toekomst is voor ons in de eerste plaats een opgave die moet groeien vanuit de inwoners. Vertrouwen en draagvlak zijn kernwoorden, net als het leren met elkaar.

Inclusieve aanpak
Spectrum staat voor een inclusieve aanpak waarbij we kansrijke ontwikkelkansen voor de wijk creëren samen met de bewoners en maatschappelijke partners. Geen top-down benadering, maar het echte gesprek met bewoners en partners in de wijk. Geen vastomlijnd en gedetailleerd proces vooraf, maar een organisch proces. Wij sluiten altijd aan bij de reeds aanwezige energie in een buurt of wijk. Wij houden in elke opdracht rekening met alle ‘type’ inwoners, belevingswerelden en stakeholders in een wijk.
Om hier goed mee om te gaan, gebruiken we onze 'rugzak' vol mogelijkheden rondom gedrags- en veranderkunde. Altijd vanuit een positieve instelling, die gericht is op het enthousiast benutten van kansen en op samenwerken.