Wmo-scan voor gemeenschapsvoorzieningen

De Wmo biedt gemeenschapsvoorzieningen echter nog veel meer kansen die zij kunnen verzilveren. Maar waar liggen die kansen precies? De Wmo-scan brengt in beeld op welke punten dorpshuizen meer hun rol kunnen pakken als het gaat om de Wmo.

Dorpshuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen  voeren van oudsher al Wmo-taken uit. De Wmo biedt gemeenschapsvoorzieningen echter nog veel meer kansen die zij kunnen verzilveren. Maar waar liggen die kansen precies? De Wmo-scan brengt in beeld op welke punten dorpshuizen meer hun rol kunnen pakken als het gaat om de Wmo. Elke situatie is anders. Na een twee uur durend interview met het dorpshuisbestuur en eventueel de dorpsraad krijgt het bestuur zicht op waar verbeteringen mogelijk zijn en waar kansen liggen. Het bestuur ontvangt een rapportage met daarbij een advies op maat, waarmee men gelijk aan de slag kan. 

Ziet u als gemeente een rol weggelegd voor dorpshuizen, dorpsraden of een dorp bij  uitvoering van de Wmo of in de preventieve sfeer? Dan is de Wmo-scan een mooie laagdrempelige eerste stap. 

Download Flyer Wmo-scan Download
Contactpersoon