Betrokken bewoners bij zandwinning in Didam

Het zandwinningsproject in het gebied Werfhout (Didam) heeft grote gevolgen voor de inwoners. De gemeenteraad wil dat er voldoende draagvlak is bij de belanghebbende bewoners, voordat er akkoord gegeven wordt op de zandwinning.

Aan Spectrum werd gevraagd om dit proces in gang te zetten. De eerste stap was om bewoners bij elkaar te krijgen en ervoor te zorgen dat er bereidheid tot praten en meedenken is. Er zijn namelijk meerdere bewonersgroepen betrokken die verschillende belangen hebben. Als de zandwinning doorgaat, worden er bewoners uitgekocht. Maar er is ook een groep bewoners die blijft wonen in het gebied en overlast zal ondervinden van de zandwinning. De gemeente wil de zandwinning toestaan.

Waarover gesproken moet worden is onder andere de tijd dat er zand gewonnen kan worden (dit hangt onder andere samen met de grootte van de klasseermachine en dus de mate van overlast), de afvoerwegen van het zand én hoe het gebied na de zandwinning ingericht zou moeten worden. Aan het eind van de eerste bijeenkomst is er door de betrokken bewoners bereidheid getoond om mee te denken en praten.

De tweede stap is om met de betrokken bewoners eerder genoemde punten te bespreken en voorstellen te doen. De gemeenteraad gaat eerst een lijst met belanghebbende bewoners opstellen en met deze bewoners zal onder leiding van Spectrum het gesprek verder gevoerd worden.