Zicht Op Zetten – burgerinitiatief in Overbetuwe

Vanuit een gedeelde betrokkenheid bij het dorp Zetten is in 2013 de initiatiefgroep Zicht Op Zetten ontstaan. Een groep bewoners die samen aan de slag willen en na willen denken over de toekomst van Zetten. Hoe ziet Zetten en nu uit en hoe is dat in 2025? De gemeente Overbetuwe ondersteunt dit initiatief. En de Provincie Gelderland maakt begeleiding van burgerinitiatieven mogelijk.  Daarom kan de initiatiefgroep gebruik maken van de expertise van Spectrum. Spectrum begeleidt deze groep inwoners bij hun denkproces, met vernieuwende werkvormen en brede kennis van andere dorpen en bewonersparticipatie. 

Juni 2015
Met de nieuwe groep mensen die zich in maart hebben aangemeld, is er een volgende fase ingegaan. Nieuwe werkgroepen zijn gevormd en een nieuw overkoepelend ZOZ-commité die de boel coördineert. Dat betekende afscheid nemen van elkaar als Zicht Op Zetten in de originele vorm. Tijd om eens terug te kijken. Wat ging er goed en wat kon beter? Welke tips hebben we voor andere burgerinitiatieven? Welke tips hebben we voor (de) gemeente(s)? Tegelwijsheden om te delen:
– Gemeente, begin ergens mee! 
– Inwoners, durf verder te kijken dan vandaag!
– Er blijven altijd kartrekkers nodig
– Houd de interesse levend!
– Gebruik de media slim!
– Ken je ingangen bij de gemeente!
– Maak aantekeningen (actiepunten, besluitenlijst)
– Jullie zijn zelf het belangrijkste resultaat!
– Jullie zijn zelf het belangrijkste resultaat!
– Houd de lijnen kort!
– Luister naar ieder en behoud het goede
– Een systeem verandert zichzelf niet!

Zaterdag 14 maart 2015 presenteerde Zicht Op Zetten haar bevindingen aan andere inwoners van Zetten. Met als doel om ideeën te delen, te verbinden en te ontvangen. Het was een groot succes, ongeveer  100 mensen waren aanwezig. Resultaten in artikel Zetten wil samen toekomst dorp regisseren De Gelderlander 15 maart 2015

Met stellingen over het Zetten van de toekomst startte ZOZ de ochtend. Na het delen van de resultaten tot nu toe gingen de Zettenaren aan het werk: brainstormen over economie, dorpshart, sporten, ontmoeten/activiteiten en zorgzaamheid. Welke ideeën heb je? Waar wil je mee aan de slag? Waar wil je bij betrokken zijn? Mooie resultaten! … die op 15 april  verder worden uitgewerkt met het bewonersnetwerk dat inmiddels is opgebouwd.

Contactpersoon