• Andersland: Bevindingen vanuit het werkatelier over armoede in gezinnen 2014

Andersland: Bevindingen vanuit het werkatelier over armoede in gezinnen 2014

In 2014 heeft Spectrum een werkatelier over armoede gehouden. Hieronder vindt u de nieuwsbrief en mindmap die daaruit volgde. 

664.000 huishoudens leefden in 2012 onder de ‘laag inkomensgrens’, dat is 9,4% van alle huishoudens. Dit percentage groeit naar 10,1% in 2014. Een kwart van de huishoudens verkeerde vier of meer jaar in armoede. Armoede treft kinderen extra vaak: 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Hoe kan de vicieuze cirkel van armoede worden doorbroken? Lees meer hierover in de nieuwsbrief.

De deelnemers aan het werkatelier over armoede in gezinnen hebben gebrainstormd over de richtingen waarin oplossingen kunnen worden gezocht om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en kinderen kansen te bieden. De mindmap hiervan kunt u hieronder downloaden.

Meer informatie over armoede? Neem contact op met een van onderstaande contactpersonen.

Download Andersland: Bevindingen vanuit het werkatelier over armoede in gezinnen Download
Download Mindmap met oplossingsrichtingen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken Download