• BLOG: Drie situaties waarin jij visueel zou moeten werken

Drie situaties waarin jij visueel zou moeten werken

Een blog schrijven over visueel werken. De ironie ontgaat mij niet. Toch kan zélfs de uitdaging van een nog te beschrijven witte lege pagina (en een boosaardig knipperende cursor) mij niet weerhouden om mijn visie op visueel werken met je te delen. Visueel werken maakt kennis democratisch. Laat me je overtuigen met drie praktijksituaties.

Maar eerst moeten we dealen met ‘Houvast Harry’. Houvast Harry is je vastgeroeste collega of innerlijke criticus, die visueel werken onzin of zelfs kinderachtig vindt. Hier kunnen we kort over zijn: visueel gaat niet over droedelen tijdens vergaderingen of het maken van prentenboeken van beleidsplannen. Het gaat wél over het naar een hoger niveau tillen van jouw boodschap, zodat meer mensen sneller en een duidelijker voor ogen hebben wat je bedoelt en eerder bereid zijn met je mee te denken.

3 x visueel werken op de werkvloer
Harry ben je zo ver? Dit is de top 3 van situaties waarin jij visueel zou moeten werken:

1. Je wil die stapel gortdroge informatie toegankelijk(er) maken voor je doelgroep.
Het zweet staat me op de rug bij het UWV en ik dwing de consulent nog een keer alle stappen die ik in mijn notitieboekje heb gekrabbeld voor het aanvragen van bijstand met mij na te lopen. Elke keer blijkt het nóg complexer dan ik dacht… Deze medewerker heeft engelengeduld, maar ik vraag me af hoe het andere mensen vergaat?. Mensen die gestrest zijn, zich kwetsbaar voelen of moeite hebben om informatie te verwerken? Wat zou een stroomschema hier veel oplossen!

2. Je wil rapporten schrijven voor je doelgroep, niet over je doelgroep.
Als beleidsmedewerker bij een gemeente moet ik een voortgangsrapportage schrijven voor het programma inwonersparticipatie- en initiatieven. Hier zijn formats voor, maar ik wil helemaal geen invuloefening maken voor de bureaula. Ik wil de inwoners die betrokken zijn bij het programma in één oogopslag laten zien wat we met elkaar hebben bereikt. Een rapportage over inwonersparticipatie zou juist op een leuke en toegankelijke manier de prestaties en voortgang van de gemeenschap inzichtelijk moeten maken. En we doen het ook: we maken een visuele rapportage en samenvatting die één oogopslag weergeeft wat we samen hebben bereikt, wat goed ging en welke tips er zijn voor de toekomst.

3. Je wil spraakverwarring voorkomen en je boodschap eenduidig maken.
Wat is nu eigenlijk de bedoeling... van werken volgens de bedoeling?!’ hoor ik achter uit de zaal. ‘Anders werken toch?’, hoor ik rechts vooraan. Voordat ik er een speld tussen krijg is het hek van de dam: ‘Ja we krijgen dan meer een regierol’, ‘Neehee, we moeten juist die rollen loslaten en denken vanuit de leefwereld van inwoners’, ‘Het is: zeg geen nee, maar ja, mits’. Na 5 minuten gekibbel is mijn team veranderd van een groep nieuwsgierige collega’s, naar een groep Houvast Harry’s die aangeven het ook allemaal niet meer te weten. Zo gaat dat met nieuwe begrippen in welzijnsland: iedereen gebruikt ze en iedereen blijkt er een eigen betekenis aan te hechten. Met een praatplaat waarop ik een praktijkvoorbeeld heb uitgetekend, kan ik mijn collega’s laten zien wat de verschillen in werkwijzen zijn. Door de praatplaat herkennen mensen hun eigen (werk)situatie sneller en kunnen ze beter de theorie en de praktijk koppelen.

Hulp voor Harry
Stiekem mag ik Harry wel. Harry laat gewoon zo nu en dan van zich horen als hij iets moet doen wat onwennig is; iets waarvan hij misschien denkt dat hij ’t niet kan. Harry, man, ik ga je helpen.
Stap 1: Laten we klein beginnen. De volgende keer dat je een boodschappenlijstje maakt, maak je er een tekening van. Dat hoeft niet per se per product, maar misschien wel per categorie (zuivel, groente & fruit etc.). De tijd die je kwijt bent aan de tekening, haal je in omdat je nu een super effectieve looproute per afdeling hebt.
Stap 2: Elk overleg bestaat uit een aantal interessante nieuwtjes, actiepunten, besluiten en eindeloos gewauwel. Scheid het kaf van het koren in je eigen aantekeningen en maak symbolen voor zaken die je in de gaten moet houden, actiepunten en deadlines. Bij de volgende vergadering heb jij feilloos je zaken op orde.
Stap 3: Je bent nu klaar voor de training der Titanen om ook meer complexe informatie te visualiseren.
Bekijk hier mijn aanbod.

(oktober, 2019)