Blog: Negen vuistregels voor geluk

Geluk, geluksbeleving en de combinatie geluk op het werk zijn steeds meer een onderwerp van studie. Zo kun je er al grasduinend ook ‘vuistregels’ voor geluk uit destilleren. Bij onze nieuwsjaarwensen geeft Spectrum u deze graag mee! 

Hoogleraren aan de TH Twente (Jan Walburg), de Erasmus universiteit als oprichter van The World Database of Happiness (Ruut Veenhoven) en de Radboud Universiteit in Nijmegen (Ap Dijksterhuis) houden zich er intensief mee bezig. De BBC deed al in 2005 onderzoek naar mogelijkheden om geluk op wijkniveau te vergroten, dat leidde tot “The happiness Manifesto”. Ook het Nederlandse Trimbos-instituut richt zich op geluksbeleving via de focus op positieve psychologie.

Geluk hangt veel minder samen met de omstandigheden dan we op het eerste gezicht zouden denken. Ap Dijksterhuis stelt dat slechts 10 % van onze geluksbeleving door de omstandigheden wordt bepaald, 40% door onze genen en 50% door ons gedrag. En dat laatste hebben we volledig zelf in de hand. Andere gelukshoogleraren zijn het grosso modo met hem eens, hoewel sommigen iets minder invloed aan de genen toeschrijven. Feit blijft dat we door ons eigen gedrag onze geluksbeleving kunnen beïnvloeden.

Hoe? Hieronder negen vuistregels die ik heb weten te destilleren uit  verschillende bronnen:

  1. Heb en leg sociale contacten, investeer in je relaties, verbind je, met oude en nieuwe vrienden. Maak bijvoorbeeld elke dag een praatje met een onbekende (trein, bus, winkel) en bel elke week iemand op die je al langer kent en maak een afspraak, of praat en luister minstens een keer per week onafgebroken naar een dierbare vriend of vriendin.
  2. Zorg voor zinvolle levensdoelen, of een betekenisvolle missie in je leven, én werk daaraan: voel je passie, je flow, ga ergens volledig in op.
  3. Benut je talenten, doe waar je goed in bent en ontwikkel je zelf, leer iets nieuws.
  4. Maak iets, repareer iets, breng iets tot stand: zaai of plant iets en houd het in leven (onderschat niet de kracht van een mens die zijn of haar eigen voedsel verbouwt).
  5. Autonomie: houd zeggenschap over je handelen, neem initiatief (en ken je zelf).
  6. Een gezonde leefstijl: blijf in beweging, tenminste 3 keer per week, tenminste 30 minuten.
  7. Leer omgaan met negatieve gevoelens en gedachten, ontwikkel optimisme, lach elke dag een keer van harte en uitbundig. En voorkom piekeren: vergelijk jezelf niet met anderen. Als je toch vergelijkt, vergelijk jezelf dan met eerdere prestaties van jezelf
  8. Wees dankbaar voor wat je hebt, met wat je hebt, met de rol die je kunt spelen én deel je geluk met anderen.
  9. Zoek een inspirerende omgeving op, natuur, kunst, muziek, zang, proza of poëzie en vooral: neem de tijd om ervan te genieten.

En tenslotte niet vergeten: ervaringen zijn belangrijker dan materialisme, het geluk van een mooie ervaring heeft een veel duurzamer gelukseffect dan de aanschaf van een paar nieuwe schoenen…

Brigitte Theeuwen
Oud directeur/bestuurder Spectrum