Blog: Verwondering, geestelijk actief en ongelofelijk gezellig

Sinds de studiekringen50plus landelijk gaan, is de belangstelling groot. De studiekringen50plus houdt de geest actief, wekt verwondering en het verrijkt je kennis. En je doet het gezellig samen met anderen.

Er bestaan ruim 40 studiekringen in Nederland, het merendeel in Gelderland. Sinds het Platform Studiekringen subsidie heeft gekregen van FondsNutsOhra kunnen zij studiekringen door het hele land helpen opstarten. De reacties zijn hartverwarmend.

Onlangs hebben we een mailtje ontvangen van een meneer van 86 jaar. Hij vertelt: “Ik heb bij het ouder worden - nu 86 - steeds  meer belangstelling gekregen voor de wereld . Dat betekent in de praktijk van de laatste jaren dat ik minstens een keer per week in een bibliotheek kranten en tijdschriften doorneem en kopieën maak van interessante artikelen . Iedere ochtend ga ik de deur uit en ben dan een paar uur op een rustige plek met dat materiaal bezig. Dat geeft me richting en structuur  en daarnaast het gevoel dat ik aan het werk ben. Wat ik mis is de mogelijkheid om met anderen over die artikelen van gedachten te wisselen. Wat tegelijk natuurlijk ook een sociale functie heeft. Ik las over het bestaan van de studiekringen 50 plus. Dat is nu net iets voor mij, dacht ik. En zette terstond de PC aan.  Daar zag ik dat in Den Haag, mijn woonplek, zo'n studiekring nog niet bestaat. Hoe eerder die er komt hoe beter ! Ik wil daar naar vermogen ook zelf toe bijdragen. Ik meld mij in elk geval vast aan als eerste deelnemer. 

Ik ben enige jaren betrokken bij de studiekringen. Het valt me telkens weer op hoe enthousiast en betrokken deelnemers van studiekringen50plus zijn. De studiekringen betekent veel voor ze. Een gestructureerde vrijetijdsinvulling, de mogelijkheid om mentaal actief te blijven, ‘bij de les’ houden, een plek om anderen te spreken en van gedachten en ideeën te wisselen,het stimuleren tot verdieping in een onderwerp die anders niet  directe aandacht zou krijgen. “Het houdt me ook actief, door dingen te zoeken, er achter aan te gaan en mijn durf om voor mijn mening uit te komen en te verdedigen. Het sociale aspect is zeer groot.”, aldus een studiekringdeelnemer uit Nijmegen.

Het geeft mensen, ook na hun pensionering, een mogelijkheid om op een leuke en actieve manier betrokken te zijn bij het gesprek over inhoudelijke onderwerpen. De studiekringen zijn er voor alle rangen en standen. Het gaat er om dat je nieuwsgierig bent naar de wereld en dat je samen met anderen kennis wil opdoen en bespreken. Erna Roodzant, actieve deelnemer van 80 jaar : “ik kende een studiekringlid die vroeger de huishoudschool had gedaan en de mogelijkheid niet had om verder te leren. Ze zoog de kennis van de studiekring op. Het was ‘haar school’ en ze zei daar alles voor af. Met de studiekring krijg je de kans om bij te leren en er weer bij te horen.”

Eén van de grootste angsten van ouderen is de angst om geestelijk achteruit te gaan. Deelnemers van een studiekring geven daarom ook aan lid te zijn. Het houdt je scherp, je blijft geestelijk actief en het is ongelooflijk gezellig. Niet onbelangrijk is, dat het voor velen ook een plek is voor nieuwe sociale contacten en daardoor bijdraagt aan het terugdringen van gevoelens van eenzaamheid. Dit past dan ook in de tijdgeest en de boodschap van Eric Scherder, de bekende neuropsycholoog van de Vrije Universiteit van Amsterdam, en Dick Swaab, neurobioloog en auteur van ‘Ons creatieve brein’, om juist je geest fit en gezond te houden.

Studiekring

Een studiekring is een succesvolle combinatie van ontmoeten, ervaringen delen en iets nieuws ontdekken. Er is een format, maar de groep is zelf autonoom in hoe zij verder zelf vorm geven aan de kring. Vaak komen deelnemers eens per 14 dagen bij elkaar om maatschappelijke ontwikkelingen, ideeën en meningen met elkaar te delen.

Belangstelling?

Op donderdag 20 april vindt het middagcongres  ‘Frisse geest en een jong hart’ plaats waar  deelnemers zelf vertellen wat een studiekring voor hen betekent. Opgeven kan bij Monique Jongenburger, m.jongenburger@spectrumelan.nl.

Voor meer informatie: www.studiekringen50plus.nl of u kunt contact opnemen met Andrea Kuijpers Tel. 06-159 555 14, info@studiekringen50plus.nl.

Andrea Kuijpers (5-4-2017)