De Transitievisie Warmte biedt kansen voor de toekomst

Elke gemeente dient in 2021 een Transitievisie Warmte te hebben. Je kúnt dat zien als de zoveelste verplichting, waar je zo snel mogelijk af wil zijn. Maar wat als je de kansen grijpt die de warmtevisie biedt? Dan boor je een heel andere energie aan. Het is een investering en het is niet per se makkelijk. Maar wat telt, is dat deze investering zich in de toekomst dubbel terugbetaalt.

Het is een hele exercitie, maar de stappen naar een Transitievisie Warmte zijn voor gemeenten niet onbekend. Je gaat in gesprek met de belangrijkste belanghebbende partijen. Tegelijkertijd verzamel je de technische informatie. Die is vrijelijk voor handen: je kunt de startanalyse van het Planbureau Leefomgeving (PBL) gebruiken en aanvullen met lokale data. Er zijn rekenmodellen beschikbaar die je daarbij kunt gebruiken. Als je al deze informatie analyseert en samenbrengt, kun je toewerken naar een warmtevisie.

Een transitievisie van onderop

Er is alleen een grote ‘maar’: steeds minder inwoners accepteren een top-down benadering van overheden bij maatregelen die hen persoonlijk treffen. En dat betekent dat je met de energie- en warmtetransitie niet meer om de bijdrage van inwoners heen kan. Ook bewoners zijn, in al hun diversiteit, stakeholders. Grijp de Warmtevisie aan als vertrekpunt voor een wijkaanpak zoals Wijk van de Toekomst. Het ideaal: een aanpak die vanaf de start omarmd wordt door de inwoners.

Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd

De wijk in dus, het gesprek aangaan. De echte uitdaging hierbij ligt in het betrekken van een representatief deel van de samenleving. Een wijk is een complex geheel, bewoners zijn divers. Naast de voortrekkers en enthousiastelingen staan bewoners die ‘van het gas af’ en klimaatverandering helemaal onderaan hun prioriteitenlijstje hebben staan. En dan wonen er waarschijnlijk ook nog klimaatontkenners in de wijk.
Steek je voelsprieten uit en leg contact met de verschillende groepen. Praat met mensen met een andere culturele achtergrond, met jongeren, met mensen met een lagere economische status. Bouw direct aan vertrouwen, door de wensen en zorgen die er leven oprecht met elkaar te delen. Ga niet voorbij aan de mening van de mopperkont, stel vragen aan de zwijgende minderheid. In gesprek gaan biedt veel kansen om samenhangende onderwerpen op te pakken en echt de verbinding te maken tussen overheid en inwoners.

Leer de wijk kennen

Zo leer je de wijken steeds beter kennen, krijg je meer inzicht in wat er leeft onder de inwoners en ontdek je de aanknopingspunten voor een proces gericht op de warmtetransitie. Natuurlijk, als in een wijk het riool of de gasleiding snel vervangen moet worden, is het logisch om na te denken hoe dit slim gecombineerd kan worden met de warmtetransitie. Maar meestal is dit niet het geval. Laat dan die aanknopingspunten van inwoners doorslaggevend zijn in de keuze welke wijken als eerste starten met een proces om gasloos te worden. Bewoners mee krijgen betekent maatschappelijke meerwaarde creëren. En dan wordt de warmtetransitie iets van ons allemaal.
 

Spectrum is een partner met elan

We staan voor een maatschappelijke transitie. Spectrum gelooft in de strategie dat je het samen opbouwt. Vanaf het begin. En niet pas in het obligate inspraakrondje als het plan al zo goed als klaar is. Met het risico dat er partijen blijken te zijn die zich niet gehoord voelen en met de hakken in het zand gaan. Een gemiste kans op een gedragen visie.
Samenwerkingspartners kiezen ons vanwege de combinatie van kennis over de energie- en warmtetransitie en de gave om mensen erbij te halen en de juiste partners te betrekken.

Nieuwsgierig naar een vervolg? Neem contact met ons op.