Warmte: daar moet je een visie op hebben

Een zachte winter, een kleddernat voorjaar: niets zo veranderlijk als het weer. Daarom is het niet direct merkbaar dat het klimaat verandert. Maar het is wel goed meetbaar, bijvoorbeeld in de stijgende gemiddelde temperatuur in Nederland. De klimaatstreepjescode laat dat in een oogopslag zien: blauw staat voor relatief koele en rood voor relatief warme jaren.
Bijna alle landen op de wereld zijn in 2015 in Parijs overeengekomen dat we die stijging moeten beperken tot maximaal twee graden. Elk land maakt zijn eigen plan om dit te bereiken. Wat betekent dit voor ons?

In het Nederlandse klimaatakkoord is met een groot aantal partijen afgesproken hoe we in 2030 tot 49% reductie gaan komen. In dit akkoord is een belangrijke taak weggelegd voor gemeenten, zeker als het gaat om de gebouwde omgeving.

Technische Transitievisie Warmte

De afspraak is dat elke gemeente voor eind 2021 een Transitievisie Warmte maakt. In deze transitievisie legt de gemeente een realistisch tijdpad vast waarop wijken of kernen van het aardgas gaan. Deze taak is nieuw voor gemeenten. Veel gemeenten zijn nog zoekende naar hun rol: regie is nodig, maar wil je er strak bovenop zitten of juist wat meer op afstand sturen? Nemen we een afwachtende of juist een sturende rol? In welke mate betrek je inwoners en stakeholders? Er valt nogal wat te kiezen.
Opvallend is dat veel gemeenten in deze zoektocht kiezen voor de ‘makkelijke weg’. Makkelijk in de zin van: zich beperken tot een technische analyse om tot een transitievisie warmte te komen. De gemeente heeft daarmee wel voldaan aan de verplichting om eind 2021 een transitievisie op te leveren. Maar is daarmee de weg gebaand naar vervolgstappen?
 

Transitievisie Warmte als kapstok

Je kunt ook heel anders naar de Transitievisie Warmte kijken. Niet als een op zichzelf staand document, maar als de eerste stap in het proces om klimaatverandering binnen de gemeente tegen te gaan. Een proces dat we met z’n allen door gaan maken. De Transitievisie Warmte kan ook een prachtige kans zijn om verschillende wijkinitiatieven met elkaar te verbinden en ook de niet-actieve wijken erbij te halen. Op die manier wordt de transitievisie de kapstok waaraan je de hele aanpak van klimaatverandering kunt ophangen.

Om te beginnen vijf vragen

Stel jezelf eens de volgende vijf vragen: 

  • Waarom maken we de Transitievisie Warmte?
  • Wat zien we als gemeente op ons afkomen?
  • Welke stakeholders zijn betrokken bij het warmtedossier?
  • Zijn er andere maatschappelijke opgaven die we kunnen koppelen aan de Transitievisie Warmte?
  • Zien wij de Transitievisie Warmte als opstap naar een wijkproces, zoals Wijk van de Toekomst?

Als je tot de slotsom komt dat het voor jouw gemeente louter draait om het voldoen aan de verplichting om voor eind 2021 een warmtevisie te hebben, dan heb je Spectrum daar niet bij nodig. Even goede vrienden. Bedenk wel dat je in de energie- en warmtetransitie niet meer om de rol van inwoners heen kan.
Komt uit jouw antwoorden naar voren dat je geïnteresseerd bent in het koppelen van de Transitievisie aan een bredere opgave? Dan nemen we je graag mee op het transitiepad. Neem contact op met een van onderstaande contactpersonen.