Je kunt álles met een duurzame blik bekijken

En daar sta je op een zaterdagmiddag als adviseur van Spectrum koffie te schenken voor vrijwilligers die de buurt ingaan met zakjes bloemenzaad en flyers. Ze bellen aan om gesprekjes aan te knopen over een groene duurzame buurt. Vrijwilligers die hun medebewoners proberen enthousiast te maken om mee te doen. Dat is (ook) de praktijk als je van onderop, samen met bewoners, wil werken aan een Wijk van de Toekomst.

In de gemeente Montferland is het de woningcorporatie die in de Bloemenbuurt in Didam zou willen overstappen naar een warmtenet. Een heel concrete reden om bewoners te betrekken bij het realiseren van een toekomst zonder aardgas. Want als de eigenaren van koopwoningen niet meedoen, is het financieel helemaal niet haalbaar. Zo simpel is dat. Maar een Wijk van de Toekomst ligt toch ook iets gecompliceerder dan de diepte van de geldbuidel.

Veel meer dan gasvrij
We zeiden het al eerder: van het gas af is een bestemming, maar het gaat om de reis. Wat schieten we ermee op om op alternatieve energiebronnen over te schakelen als we niet ook veel zuiniger om gaan springen met energie? Als we niet duurzamer gebruik maken van grondstoffen? Zon en wind mogen onuitputtelijk zijn, maar de ruimte om panelen en molens neer te zetten is dat niet. Dus een Wijk van de Toekomst vraagt om een heel andere kijk op onze directe leefomgeving. En daarom heb je de bewoners zo hard nodig, want die beweging kunnen we alleen samen maken. Het is tegelijkertijd klein én gigantisch.

Dorpsontwikkelingsplan
In het dorp Doornenburg namen de inwoners het initiatief. Er ligt al een gezamenlijk dorpsontwikkelingsplan, met als toekomstperspectief: “een dorpsgemeenschap waar mensen prettig wonen en werken, zowel betaalbaar als duurzaam, geschikt voor jong en oud, zonder wateroverlast of hittestress en mét duurzaam vervoer en, als stip op de horizon, aardgasvrij.”
Spectrum ondersteunt als adviseur, maar de bewoners staan zelf aan het stuur van het proces. Zo willen ze dat zelf ook. Het dorpsontwikkelingsplan biedt concrete handvatten om op voort te borduren.

Duurzaam kijken
Naar elk thema uit het dorpsplan kun je met duurzame ogen gaan kijken. Wonen wordt dan duurzaam bouwen en renoveren voor zowel jongeren als ouderen. Het thema natuur en recreatie streeft naar een biodivers waterlandschap. Als het plein gerenoveerd moet worden, creëer dan een duurzaam en centraal ontmoetings- en ontspanningsplein. Het thema zorg krijgt als opdracht mee om te bouwen aan een evenwichtige gemeenschap, waarin zorg voor en met elkaar centraal staat. Sport en onderwijs richten zich op een samenwerkende leeromgeving (opvoeden doe je met het hele dorp). Zo bouw je samen aan een Gemeenschap van de Toekomst. En dat gaat veel verder dan het oprichten van een energiecoöperatie.

Er is altijd een haakje
Een dorpsgemeenschap die al nadenkt over de dorpsagenda is een ideaal uitgangspunt om de reis naar de toekomst in te zetten. Maar wie de wijk ingaat, contact zoekt en zijn oor te luisteren legt, vindt altijd wel een haakje om een duurzaam jasje op te hangen.
In de Bloemenbuurt werd een herinrichtingsplan gemaakt rond de huurwoningen. Eigenaren van de koopwoningen hadden ook zin in een groene opknapbeurt. Contact maken, zorgen dat mensen samen iets gaan doen, dat er netwerken ontstaan. En voor je het weet sta je koffie te schenken voor actieve vrijwilligers en zakjes bloemenzaad. Zo begint het.

Loop jij ook warm voor de duurzame blik? Neem contact op: