Evaluatie Wonen met dementie in Gorssel

“Ik was verrast over de mogelijkheden om het huis voor mijn moeder prettiger en veiliger te maken. Kleine dingen die veel verschil maken … ik merk dat ik me minder bezorgd maak en dat is heel fijn.” (dochter van een dementerende moeder).  De pilot Wonen met dementie in Gorssel boekt succes. In de evaluatie worden de resultaten op een rijtje gezet. 

Door het scheiden van wonen en zorg moeten mensen steeds langer thuis blijven wonen. Reden voor woningcorporatie IJsseldal Wonen om in 2012 in Gorssel te starten met de pilot Wonen met dementie. Het doel is om met eenvoudige aanpassingen in de woning en ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, de zelfredzaamheid en veiligheid van mensen met lichte tot matige dementie te vergroten. IJsseldal Wonen heeft hiervoor samenwerking gezocht met Stichting Welzijn Lochem, Dementienetwerk Zutphen, Lochem e.o., Ideon Dementie Professionals en Spectrum. De pilot blijkt een succes. Voor een groot deel is dat toe te schrijven aan de betrokkenheid, gedrevenheid en goede samenwerking tussen de deelnemende partijen.

Er hebben vijf huurders meegedaan aan de pilot. Bij de deelnemers zijn o.a. thermostaatkraanbegrenzers geplaatst, contrast op de deurposten aangebracht en drempels en deursloten verlaagd. Het zijn zowel de fysieke aanpassingen in de woning, als de gesprekken die getrainde vrijwillige woonadviseurs in samenwerking met trajectbegeleiders hierover met de betrokkenen hebben, die ertoe leiden dat dementerenden langer thuis kunnen blijven wonen. Deze aanpak zorgt voor een stabielere woonomgeving voor de dementerenden en meer rust bij de mantelzorgers en familie.

In deze evaluatie is gekeken naar de effectiviteit van de aanpak, de ontwikkelde producten en de aanpassingen. Een belangrijke vraag daarbij is het effect van de toegepaste methode op de dementerende en mantelzorgers zelf. Er zijn daarom gesprekken gevoerd met de bewoners en hun mantelzorgers en met vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners. Dit evaluatierapport kan voor zowel woningcorporaties als gemeenten en verhuurders in de vrije sector inzicht geven in de activiteiten die zij kunnen ondernemen bij het geschikter maken van de bestaande woningvoorraad met aanpassingen op maat en bij renovatie van complexen.
Het pilotproject Wonen met dementie is gerealiseerd dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Gelderland.

 

Download Evaluatie Wonen met dementie in Gorssel Download