Evaluatie Wonen met een Plus & Wonen met dementie in Lochem

Gemeente Lochem is één van de meest vergrijsde gemeenten in Nederland. Lochem ging oa.samen met de woningcorporaties aan de slag met het geschikter maken van de woningvoorraad en heeft het opplussen verbreed naar de dementievriendelijke gemeenschap. Beide projecten zijn in oktober 2016 afgerond. Het rapport Wonen met een Plus & Wonen met dementie in Lochem geeft inzicht in de projectresultaten en laat ook betrokkenen zelf aan het woord. 

Ouderen willen en moeten steeds langer thuis blijven wonen en dat vergt soms aanpassingen in en om het huis. Wonen met een Plus is een communicatiecampagne uitgevoerd van 2012 tot en met 2016, gericht op de bewustwording van bewoners van 55 jaar en ouder in de gemeente Lochem over  hun huidige en toekomstige woonsituatie. Het project is vanuit de pilot in Eefde in 2012 uitgerold over alle kernen van de gemeente. 

Het rapport Wonen met een Plus & Wonen met dementie in Lochem geeft inzicht in de projectresultaten en laat ook betrokkenen zelf aan het woord.  

Download Rapport Wonen met een Plus & Wonen met dementie Download
Contactpersoon