Gelderse factsheets Jeugdzorg

In opdracht van de G7 heeft Spectrum vier jeugdzorgsectoren die per 1 januari 2015 naar de gemeenten overgaan beschreven. De verkenning van deze sectoren is beschreven in vier factsheets. Deze factsheets zijn onderaan deze pagina te downloaden.

De factsheets bevatten zowel informatie over landelijk geldende afspraken als specifiek Gelderse informatie. Antwoorden op vragen als ‘Voor wie is de zorg?’, ‘Hoe wordt de zorg nu bekostigd?’, ‘Welke verschillende zorgproducten zijn er?’, en ‘Hoe is de toegang nu geregeld?’ zijn voor de meeste sectoren landelijk hetzelfde. Informatie over de huidige aanbieders binnen de verschillende sectoren, de nu geldende afspraken over samenwerking en de wijze van cliëntparticipatie zijn voorbeelden van thema’s die in het huidige stelsel meestal regionaal of bovenregionaal georganiseerd zijn. 

Download JeugdzorgPlus Gelderland Download
Download (L)VB jeugd in vogelvlucht Download
Download Jeugd GGZ Gelderland Download
Download Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Gld Download