Handleiding Vonk van Nederland

Gemeenten zijn op zoek naar manieren om ideeën en denkkracht van inwoners beter te benutten. Hoe kun je bewoners uitdagen om zich voor de gemeenschap in de buurt of wijk in te zetten? Hoe kan je informele sociale verbanden laten opbloeien, die zich duurzaam inzetten voor een goed leefklimaat?

 

 

Dat vraagt om een creatieve, laagdrempelige aanpak die veel mensen bereikt en aanspreekt, een aanpak waarin initiatieven hun weg vinden in de lokale infrastructuur zonder hun eigenheid te verliezen. Bijvoorbeeld een methodiek in de vorm van een wedstrijd, waarbij vooral burgers maar ook het lokaal vrijwilligers- en welzijnswerk worden geprikkeld hun eigen kracht te gebruiken en zich blijvend voor de (pedagogische) civil society in te zetten.

Download Handleiding de Vonk Download