Leidraad langer zelfstandig wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen huis blijven wonen. De rijksoverheid stimuleert het, gemeenten faciliteren het en de meeste bewoners willen het zelf ook graag. Tien jaar lang ondersteunt de provincie Gelderland nu de keuzevrijheid om thuis te kunnen blijven wonen, door financiële (investerings)bijdragen, procesondersteuning en het delen van kennis. De digitale Leidraad langer zelfstandig wonen brengt de ervaring samen, die in deze tien jaar is opgebouwd. De opgedane kennis en ervaring is gegroepeerd rond vijf thema’s: Passend wonen, Zorg in beeld, Samenzelfredzaam, Communicatie en Proces & Samenwerking. Onderwerpen als woningaanpassing en woontechniek, zicht op de zorgvraag en zorgvastgoed komen aan bod. Evenals zelfredzaam en veilig wonen met dementie, preventie, sociale netwerken en effectieve communicatiemiddelen en -methoden. 

Deze nieuwe website is een bron van kennis en ervaring onder het motto: afkijken mag. Graag zelfs. Want alle gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en (vrijwillige) woonadviseurs die aan de slag zijn gegaan met zelfstandig thuiswonen hebben hun successen met vallen en opstaan geboekt. Soms blijken er bijvoorbeeld aan het einde van een project helemaal niet zo veel bewoners daadwerkelijk overgegaan op het aanpassen van hun woning. Hoe komt dat? Ligt het aan de timing, de toon waarop een boodschap gebracht wordt, de doelgroep die aangesproken wordt of de gesprekstechniek? Inmiddels zijn daar gefundeerde ideeën over. En dat geldt voor meer facetten van langer thuiswonen, waarbij het niet alleen over de woning en veiligheid in huis gaat, maar om de hele sociale context en voor meerdere doelgroepen.

Wat was een eureka-moment? Wat zijn de leermomenten? En waar begin je? De invalshoek die het beste past bij de lokale situatie, is in elke gemeente anders, omdat de voorgeschiedenis, de mensen, de samenwerkingspartners en de bestuursstijl verschillen. De een kiest voor specifiek met een duidelijk afgebakende focus, een ander werkt breed en integraal. Een derde floreert bij een experimenterende aanpak zonder blauwdruk. Voor de verschillende manieren en stijlen zijn aanknopingspunten te vinden. En ook mensen, die bereid zijn als contactpersoon voor hun project, de opgedane kennis verder te delen.

De website is in opdracht van de provincie Gelderland gemaakt door Spectrum, partner met elan en Verkroost Advies. Met dank aan de vele enthousiaste mensen, die hun kennis, ervaring, successen én valkuilen willen delen. Wij wensen u veel inspiratie toe! 

Website Leidraad langer zelfstandig wonen
Contactpersoon