Mantelzorgers ondersteunen: vier doelgroepen

Tussen 2010 en 2012 hebben Spectrum, Zorgbelang Gelderland en de Gelderse organisatie voor maatschappelijk activeringswerk (GOMA) een serie Impulscahiers uitgebracht over de wijze waarop mantelzorgondersteuning geboden kan worden aan allochtone mantelzorgers, jonge mantelzorgers, GGZ-mantelzorgers en oudere mantelzorgers. Hieronder kunt u ze downloaden. 

Download de impulscahiers

De ene mantelzorger is de andere niet. Mantelzorgers verdienen ondersteuning die afgestemd is op hun behoeften. Zij vormen geen homogene groep: dé mantelzorger bestaat niet. De persoonlijke situatie van de mantelzorger bepaalt de behoefte aan ondersteuning. Leeftijd, achtergrond, leefomstandigheden en inkomen spelen een rol. En uiteraard is van belang wat het ziektebeeld is van degene die zorg nodig heeft. 

Meer weten over ondersteuning van mantelzorgers? Neem contact op met onze adviseurs.

  • Type Overige
Download 1) Ondersteuning aan Allochtone Mantelzorgers Download
Download 2) Ondersteuning aan Jonge mantelzorgers Download
Download 3) Ondersteuning aan GGZ-Mantelzorgers Download
Download 4) Ondersteuning aan Oudere Mantelzorgers Download