Handreiking 'Op eigen kracht ver gekomen'; inclusie van derdelanders en de decentralisaties

In 2014 en 2015 is er met het project ‘Inclusie in tijden van transitie’ in drie provincies (Groningen, Friesland en Gelderland) gewerkt aan het versterken van inclusief beleid in gemeenten en bij organisaties en instellingen. De belangrijkste doelstelling is gericht op vermindering van de economische, sociale en culturele kloof tussen de niet-inheemse bevolking en de inheemse bevolking. CMO Stamm in Groningen, Partoer in Friesland en Spectrum in Gelderland hebben met bureau Interconnect dit project gezamenlijk uitgevoerd.

De handreiking ‘Op eigen kracht ver gekomen; inclusie van derdelanders en de decentralisaties’ vormt het sluitstuk van het project. De inclusie van derdelanders staat centraal: mensen uit niet EU-landen die naar Nederland komen voor studie, werk, als immigrant of vluchteling. De informatie in deze handreiking richt zich op lokale beleidsmakers, bestuurders en professionals die in hun gemeente aan de slag willen gaan om inclusief beleid vorm te geven dat aansluit op de huidige ontwikkelingen binnen het sociale domein. De handreiking bevat onder meer informatie over de juridische en sociaaleconomische positie van derdelanders. Aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en tips zijn bijeengebracht om met een inclusief beleid effectief aan te kunnen sluiten op de transities op lokaal niveau.

Het project ‘Inclusie in tijden van transitie’ is mede mogelijk gemaakt door het Europees Integratiefonds (EIF): “Van EU naar lokaal – ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa”. De provincies Groningen, Friesland en Gelderland stelden cofinanciering beschikbaar.

Download Handreiking 'Op eigen kracht ver gekomen' Download