Placemat: Wonen met dementie

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook mensen met dementie willen dat. Dat kan als zorg, welzijn, woningcorporaties en gemeente goed samenwerken om de woonomgeving van mensen met dementie te verbeteren. 

Spectrum heeft twee pilotprojecten uitgevoerd, in Lochem en Wijchen. De meerwaarde van deze projecten is niet alleen dat mensen met beginnende dementie langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen,  ook  de zelfredzaamheid van de dementerende en de ondersteuning door mantelzorgers blijft  zo lang mogelijk in stand.

De ervaringen uit deze twee pilots kunt u lezen in de Placemat Wonen met dementie.

Lees ook de Evaluatie Wonen met een plus.

Download Placemat Wonen met dementie Download