Gekantelde projecten in de regio Stedendriehoek

In het kader van het project Basisinfrastructuur De Kanteling van de regio Stedendriehoek zijn in deze rapportage (2014) 44 voorbeelden van lokale projecten verzameld op het gebied van ondersteuning en begeleiding. 

Het doel van Basisinfrastructuur De Kanteling is het bedenken van verschillende nieuwe vormen van ondersteuning en begeleiding en het lokaal creëren van voorzieningen en structuren, om mensen die eerder AWBZ-begeleiding ontvingen tijdig te kunnen ondersteunen. Twee principes zijn daarbij leidend: de eigen kracht en het zelforganiserend vermogen van kwetsbare burgers wordt versterkt. En door de eigen kracht van mensen aan te boren en een beroep te doen op (voorliggende) welzijnsvoorzieningen, wordt de inzet van zorg zoveel mogelijk voorkomen. Vijf gemeenten – Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en Zutphen werken hierin samen om kennis te delen.

Acht projecten zijn er uitgelicht en in de schijnwerpers gezet. In de volledige rapportage staan ze uitgebreider beschreven, met een link naar het project. In een schema staan de projecten ingedeeld naar het thema Leefbaar en / of Ondersteuning en is aangegeven op welke gebieden van de Zelfredzaamheidmatrix het project gericht is. Voor alle 44 projecten die in deze waaier bij elkaar zijn gebracht geldt dat ze uitgaan van de principes van gekanteld werken. Door deze goede voorbeelden en veelbelovende initiatieven te verzamelen en te delen, kunnen ze ook op andere plaatsen in praktijk gebracht worden.

Download Rapportage gekanteld werken Download
Download Acht voorbeelden in de schijnwerper Download