Democratische vernieuwing

Veel gemeenten hebben het in hun collegeprogramma opgenomen: democratische vernieuwing. Er zijn genoeg ideeën en goede voornemens, maar hoe werkt de praktijk? ‘Minder overheid, meer samenleving’: hoe geef je inhoud aan die slogan? 

Spectrum werkt veel samen met bewoners en spreekt de taal van de systeemwereld. Dat maakt ons een aantrekkelijke partner om vernieuwingsprocessen te begeleiden, want we kunnen tegelijkertijd bewoners ondersteunen én sparringpartner zijn voor de gemeente en maatschappelijke organisaties.  

In het zoeken naar nieuwe wegen ontstaan mooie experimenten en nieuwe vormen. De hele stad zeggenschap geven over het nieuwe sociale beleid, samen met inwoners een besluit nemen over ruimtelijke ordening, werken met een wijkbegroting of jongeren de verantwoordelijkheid toevertrouwen voor het jongerencentrum.  

Maar makkelijk is het niet. Niet voor gemeenten om hun vertrouwde systeemaanpak los te laten. En niet voor bewoners, die behalve initiatiefrijk en behulpzaam ook afwachtend en wantrouwend kunnen zijn: ‘ze gooien het bij ons over de schutting’. In de uitvoering ervaren bestuurders en beroepskrachten dat sturen en loslaten, eigenaarschap en verantwoording afleggen een nieuwe afweging nodig hebben.  

Spectrum zwengelt een proces aan en brengt de partijen in stelling – neem je rol, iedereen moet aan de bak. We verduidelijken rollen, gaan zinvolle relaties aan, vinden draagvlak, managen wederzijdse verwachtingen en leggen bloot wat schuurt. We lopen een tijdje samen met je op, tot er een nieuw samenspel is ontstaan in de relatie tussen inwoners en hun lokale overheid. Tot we het effect zichtbaar kunnen maken wat dit nieuwe samenspel inwoners en gemeente oplevert.  

Recente projecten