Leefbare wijken

Bewoners bereiken omdat je aan de slag gaat met duurzaamheid, omdat je mensen met afstand tot de arbeidsmarkt beter wilt begeleiden, of contact zoekt met minima. Of je nu bij de gemeente werkt of bij een woningcorporatie, grote kans dat je elk vanuit je eigen thema of afdeling dezelfde bewoners probeert te bereiken.
Maar bewoners denken niet in thema’s en afdelingen. Bewoners hebben gewoon vragen op verschillende levensgebieden. Dit vraagt om een integrale manier van wijkontwikkeling. Globaal zet Spectrum op drie thema's in:

Wijkactivering en wijkplannen

In de inclusieve aanpak van Spectrum kijken we hoe we alle leefgebieden en opgaven in de wijk met elkaar kunnen verbinden. We kruipen in de haarvaten van de wijk en brengen de formele en informele netwerken in kaart. Zo krijgen we zicht op initiatieven en mogelijkheden. We sluiten aan bij de aanwezige energie van de bewoners, organisaties en ondernemers in de omgeving. Kansen zetten we om in gezamenlijke acties voor de wijk. En omdat bewoners en betrokken professionals eigenaar zijn van de activiteiten, is lokale verankering geborgd.

Tegelijkertijd zijn we in dit complexe wijkproces kennispartner. Kijken we met jou hoe ‘het systeem’, de professionals van verschillende instanties hun processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen en tot een gezamenlijk plan komen. Dat maakt de dienstverlening op lange termijn beter en goedkoper. Efficiencywinst die ten goede kan komen van de wijk.

Wijkeconomie en wijkplaatsen

Bekijk de wijk eens als businesscase. Hoe lopen de geldstromen in de wijk? En kun je dat anders organiseren, zodat geld voor de wijk en de bewoners gaat werken in plaats van wegvloeit naar buiten? Het Right to Challenge of een wijkbedrijf zijn manieren om een wijkeconomie vorm te geven. Daar heeft Spectrum ervaring mee. 

Trainingen en ontwikkeling

Wij werken vanuit partnerschap aan duurzame borging in de wijk. Hierbij is eigenaarschap belangrijk. Vandaar dat wij inzetten op het trainen van professionals zodat professionals zelf vorm en inhoud kunnen geven aan een integrale wijkaanpak met resultaat.

Benieuwd welke stappen we doorlopen?

Bekijk een beeldende weergave van onze procesaanpak wijkontwikkeling. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te vinden, samen maken we werk van de wijk! Of kijk eens naar de  visule weergave van de wijkaanpak in Ewijk.

Recente projecten
Download Procesaanpak wijkontwikkeling - visuele weergave Download