Kerkenvisie: een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen

In Nederland staan ruim 7000 kerken. Sommige gebouwen huisvesten bloeiende kerkgemeenschappen, andere kerkgebouwen kunnen met moeite open worden gehouden, staan in de verkoop of hebben zelfs al een andere bestemming gekregen. De schatting is dat er de komende tien jaar tussen de tussen de 1800 en 4800 kerken hun deuren sluiten. Andere kerken zoeken naar een nevenbestemming, omdat ze hun exploitatie steeds lastiger rond krijgen. 

Kerkgebouwen hebben vaak een grote betekenis, niet alleen voor de gelovigen maar ook voor het dorp. Ze zijn bepalend voor het straatbeeld en hebben emotionele waarde. Door de terugloop in bezoekers staat de duurzame exploitatie van veel gebouwen onder druk.  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft daarom middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie.

Een kerkenvisie is een middel om het dialoog aan te gaan met de eigenaren en belanghebbende van kerkgebouwen. Wat is de waarde van het gebouw voor het dorp? Welke kansen en uitdagingen liggen er voor de toekomst? Zijn er mogelijkheden te bedenken om gebouwen (deels) een andere functie te geven en zo te behouden? Door op deze manier in gesprek te gaan over de wensen en mogelijkheden, is de gemeente beter voorbereid de toekomst.

Wij helpen gemeenten graag bij het opstellen van zo'n kerkenvisie. Daarbij kijken we niet alleen naar de kerk als vastgoedobject, maar kijken we nadrukkelijk naar de rol van het gebouw voor de bewoners. Wat is de rol van het gebouw voor de wijk of het dorp? Kan de kerk een maatschappelijke functie krijgen? 

Hieronder is onze visie visueel weergegeven. Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.