Mantelzorg

Dat je voor een naaste zorgt, vinden de meeste mensen vanzelfsprekend en ze doen het met liefde. Voor sommigen is deze mantelzorg zo veelomvattend, dat het hun veerkracht te boven gaat. Als gemeente kun je veel voor hen betekenen.

Gemeenten zijn wettelijk en maatschappelijk verantwoordelijk om mantelzorgers te ondersteunen. Maar hoe bereik je hen? Gemiddeld vindt maar tien procent van de mantelzorgers de weg naar de beschikbare hulp. Dat moet anders en dat kan beter: door mantelzorgers te ondersteunen in hun eigen omgeving.

Met een mantelzorgknooppunt in je gemeente zorgt Spectrum ervoor, dat de leefomgeving leert om mantelzorgers vlot en goed te herkennen. En dat zij door hun activiteiten, hand- en spandiensten, hulp en hulpmiddelen, een mantelzorger ondersteunen en respijt bieden. Ondersteuning is dan iets dat mensen samen voor elkaar krijgen: werkgevers, het sociale team, buurtgenoten, docenten, familieleden of leden van de sportvereniging.

Het grote verschil met de huidige steunpunten, is dat de mantelzorger met een hulpvraag niet ergens naar toe moet, maar dat de hele omgeving van mantelzorgers helpend wordt.
En zo bereik je met onze aanpak binnen twee jaar zeker tienmaal zoveel mantelzorgers als nu.

Recente projecten