• Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen HG en KM

Netwerkbijeenkomsten nieuwe stijl - Aandachtsfunctionarissen HG en KM

Van basis naar verdieping in twee bijeenkomsten 
De regionale netwerkbijeenkomsten HGKM krijgen een andere opzet. Tot nu toe waren er voor twee regio’s (Arnhem en Achterhoek) identieke bijeenkomsten, met dezelfde thema’s, met dezelfde sprekers en dezelfde workshops. Vorig jaar is daar de netwerklunch aan toegevoegd. Op basis van de ervaringen van de afgelopen paar jaar is nagedacht over een andere opzet. Daarmee ‘bedienen’ we onze doelgroepen op twee niveaus.

1. Een basisbijeenkomst Meldcode
Donderdag 24 mei 2018 van 13.00-16.30 uur in het gemeentehuis van Doetinchem
Speciaal voor organisaties die zich oriënteren om de meldcode goed te implementeren in hun organisaties, om medewerkers in te werken en bezig zijn of gaan om goede interne werkafspraken te maken.

Programma:

  • We starten met de basis van de meldcode: wat is de betekenis, hoe is de invulling en wat wordt er van je verwacht.
  • Vervolgens aandacht voor het thema Bespreekbaar maken van zorg.
  • Acteur Linda Willems oefent met ons gespreksvaardigheden; deelnemers krijgen handvatten om goede zorggesprekken te voeren.

AANMELDEN


2. Een verdiepingsbijeenkomst
Dinsdagmiddag 29 mei 2018 van 12.30-16.30 uur, inclusief netwerklunch, in het stadhuis van Arnhem

Voor organisaties die de meldcode al actief gebruiken en zich inhoudelijk meer willen verdiepen in de verschillende aspecten rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Programma:

  • Met in de hoofdrol: Veilig Thuis en Politie over structurele onveiligheid en acuut onveilige situaties. Veilig Thuis en Politie laten hun licht schijnen over samenwerking. Ze geven inzicht in hoe zij denken, wegen, beoordelen en handelen.
  • Daarnaast gaan zij in op de achterliggende visie op en de werkwijze van het Triage-instrument (ingevoerd in 2015) en de visie op Risico gestuurde zorg (ingevoerd in 2016).
  • Een interessante bijeenkomst voor professionals die hun blik op de verschillende methodieken willen verruimen.

AANMELDEN
 

Definitieve uitnodiging
Vanaf week 16 volgt meer informatie en de definitieve uitnodiging.
Voor meer informatie neem contact op met onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon