Landelijke Training Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld & kindermishandeling en/of ouderenmishandeling (LVAK)

Vanaf 2013 geldt voor veel organisaties de verplichte meldcode huiselijk geweld. Vanuit de Wet Meldcode worden organisaties geadviseerd een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld aan te stellen.

 

Als aandachtsfunctionaris ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie van de meldcode. Je coördineert het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom het kind, gezin, oudere en betrokkenen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of ouderenmishandeling. Daarnaast geeft je binnen je organisatie advies over de aanpak van onveilige en/of zorgelijke (opvoed)situaties zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau en ben je vraagbaak/coach voor je collega’s.

Om deze taak goed uit te voeren, kun je de Landelijke training Aandachtsfunctionaris van de LVAK volgen. De training sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen rond huiselijk geweld en de meldcode. De afgelopen jaren heeft Spectrum 10tallen trainingen Aandachtsfunctionarissen in Gelderland verzorgd.
Ook in 2017 wordt deze training weer aangeboden, zowel als open aanbod als ‘in company’.

Inhoud training:

 • Theorie rond de verschillende vormen en aspecten van huiselijk geweld (kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld)
 • Rol, taken en verantwoordelijkheden aandachtsfunctionaris
 • De invoering van de meldcode + werkwijze bij de verschillende stappen (signaleren, registreren, documenteren, risicotaxatie)
 • Wet- en regelgeving, beroepsgeheim en privacy
 • Coachend begeleiden en samenwerking met interne partners
 • Samenwerking met externe partners
 • Samenwerken met cliënten / familieleden
 • Bespreken van zorgen met cliënten  / familieleden en oefenen van gesprekken
 • Plan van aanpak en implementatie meldcode in de eigen organisatie

Praktische informatie 2017

Data trainingsaanbod 2018 - open inschrijving:

            Dinsdag 5 juni, 12 juni, 26 juni   aanmelden kan hier

Tijd:      
            De training bestaat uit vijf dagdelen verdeeld over 2,5 dag.
            De eerste twee dagen zijn van: 9.30 – 16.30 uur.
            De derde dag is van: 9.30 – 13.00 uur.

Aantal deelnemers:
            Minimaal 8 en maximaal 12.

Kosten:
            Conform de LVAK € 575,- per persoon.

Plaats:
            De trainingen vinden plaats in Arnhem.

NB:

 • Deze training wordt ook in-company gegeven. De kosten bedragen dan € 4050,--. (max. 12 deelnemers)
 • Bij voldoende belangstelling is het mogelijk een extra dagdeel over ouderenmishandeling in te plannen, als aanvulling op de open training
Contactpersoon