Wat doen wij?

We nemen het voortouw als organisator, wijk(ver)kenner en kwartiermaker. We leggen verbindingen tussen mensen en organisaties, netwerken en informatie. We begeleiden processen en zijn intermediair in het delen van kennis. We volgen, omdat we aansluiten bij wat mensen beweegt en inspireert en niet invullen voor een ander.

Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en wakkeren vernieuwing aan, dus verse onderwerpen kunnen zich elke dag aandienen. De afgelopen tijd:

  • adviseerden we over de transities in Wmo, Jeugdwet en Participatiewet,
  • verbonden we formele en informele zorg,
  • trainden we aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld,
  • begeleidden we jongeren als ervaringsdeskundige maatjes in jeugdhulpverlening,
  • sprongen we bij als interimmer,
  • experimenteerden we met human centered design,
  • dachten we mee over de dementievriendelijke gemeente,
  • verzorgden we bijeenkomsten ‘versterken burgerkracht vanuit diversiteit’.