Werken met de meldcode

Aan de slag met de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling veranderd. De verbeterde meldcode maakt onder andere gebruik van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruitziet.

Maar hoe geef je praktisch invulling aan de meldcode? Wat is de werkwijze bij de verschillende stappen en welke verantwoordelijkheden horen hierbij? Wat zijn belangrijke voorwaarden voor implementatie van de meldcode binnen je eigen organisatie?
Alle competenties die nodig zijn om met de meldcode te werken, komen in de training aan bod.

Al onze trainingen worden afhankelijk van de vraag en behoefte van de groep samengesteld.

Mogelijke onderdelen

  • wat is huiselijk geweld / kindermishandeling?
  • de verbeterde meldcode en de verschillende stappen in het signaleringsproces
  • het afwegingskader
  • verkennen van grenzen en verantwoordelijkheden
  • signaleren, concretiseren en verhelderen: praktische handvatten
  • privacy en dossiervorming
  • samenwerking met interne- en externe partners
  • aanzet voor een plan van aanpak

Doelgroep
Beroepskrachten uit de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning

Duur: in overleg 1 of 2 dagdelen
Aantal deelnemers: maximaal 15

Contactpersoon: Thecla Brouwer

Terug naar pagina sociale veiligheid