Maatschappelijk vastgoed

Gemeenten hebben belang bij actieve dorpshuizen en buurtcentra. Een sociaal hart waar ook kwetsbare bewoners zich thuis voelen. Maar die functie is niet vanzelfsprekend. Accommodatiebeleid gaat over stenen, een gezonde exploitatie, maar bovenal over bewoners die ervoor willen gaan.

Steeds vaker dragen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een dorps- of buurthuis over aan bewoners. Daar zijn succesvolle voorbeelden van. Overgaan op geheel of gedeeltelijk beheer in handen van bewoners gaat echter nooit zonder slag of stoot. Het is een weerbarstig proces, dat geduld en aandacht vergt en goede begeleiding verdient.

Er zijn veel participanten, organisaties en gemeentelijke afdelingen betrokken, die elk hun eigen belang, perspectief en cultuur hebben. Er komen (ver)bouwplannen bij kijken en soms herbestemming van overbodig geworden vastgoed. Al die partijen moeten samen tot een gedragen plan komen, met een gezonde exploitatie en activiteiten die de leefomgeving versterken.

Spectrum zet bij het begeleiden van dorpshuizen en buurtcentra de bewoners voorop. Dat betekent voor ons: samen naar de beste oplossing zoeken. En dat levert vaak een heel ander resultaat op dan de oorspronkelijke ideeën. Bijvoorbeeld in plaats van dure nieuwbouw, slimme samenwerking. Omdat er in de school lokalen leegstaan, of omdat het prima mogelijk blijkt de voetbalkantine voor meerdere doeleinden in te zetten. Zo kom je samen tot een haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig resultaat. Zo ga je samen op weg naar een Huis van het dorp.

Recente projecten