• Jong&meer - Maatschappelijke Diensttijd voor en door jongeren

Jong&meer - Maatschappelijke Diensttijd voor en door jongeren

Spectrum heeft op 26 juli een subsidie toegekend gekregen van het Ministerie van VWS/ZonMw om een regionaal project op te zetten in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Tijdens het project Jong&meer gaan vijf jongerenteams in hun eigen gemeente op zoek naar andere enthousiaste jongeren om gezamenlijk lokale maatschappelijke vraagstukken op te pakken en ontdekken hoe jongeren zelf invulling willen geven aan de MDT. 

Spectrum heeft voor dit project de samenwerking opgezocht met Kuseema, Stichting Wiel in Elburg, Stichting Kulturhus in Westervoort, Welzijn Lochem, Stichting Radar Uitvoering in Rheden en Welzijn West-Betuwe.

Jongeren aan het roer 
Jong&meer zet zelfsturende jongerenteams op die zelf invulling aan de Maatschappelijke Diensttijd geven. Een team bestaat uit vier tot zes jongeren en betrekt gedurende het project nog eens 200 jongeren. Ze gaan aan de slag met maatschappelijke vraagstukken en bieden hier volgens hun eigen inzicht een antwoord op. Voor de kwaliteit van de uitvoering worden de teams getraind door Kuseema en vervolgens begeleid door de lokale welzijnsinstellingen.

Winst voor jongeren, organisaties én de samenleving
Jongeren ontwikkelen hun eigen talent, leren in samenwerking te organiseren, worden gemotiveerd om zich in te zetten voor de samenleving en krijgen na deelname een certificaat. Tevens wordt de manier van belonen door jongeren zelf bepaald en staat dus niet vast. De betrokken organisaties bouwen aan duurzaam contact met jongeren, krijgen inzichten om jongeren te werven voor onder andere vrijwilligersfuncties en beginnen of verdiepen samenwerkingen met diverse partijen. De samenleving krijgt er betrokken en beter op het werkzame leven voorbereide jongeren bij, die zorgen voor een bredere verbinding tussen allerlei doelgroepen. 

De volgende stap
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om een vliegende start te maken met Jong&meer. Via deze projectpagina en de webpagina’s van de projectpartners houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van deze bijzondere samenwerking! 

Meer informatie?
Neem contact op met projectleider Maaike Jeronimus of met Peter Turkesteen. 

Download Blog MDT in West-Betuwe Download