Wijkbrede aanpak in Ewijk

Er zijn werkzaamheden nodig in de openbare ruimte. En dat moment grijp je als gemeente aan om ook de sociale samenhang in de wijk aan te pakken. In nauwe samenwerking met met de bewoners. Kijk, dan ben je bezig met integraal werken.

Benieuwd naar de aanpak? Bekijk in de visual de rol van de verschillende partners.

Download Profiel Ewijk Download