Webinar Armoede en vrijwilligers
13 april 2023 Online

Webinar Armoede en vrijwilligers

Het aantal mensen in armoede en met geldzorgen neemt toe. Wat doen vrijwilligers(organisaties) en burgerinitiatieven, beroepskrachten van gemeenten, welzijns- of schuldhulpverleningsinstanties? Hoe is de onderlinge samenwerking en kan dit beter? Wat kunnen we van elkaar leren? 

Om deze en andere vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren organiseert Spectrum met de Leefbaarheidsalliantie op 13 april van 15:30 tot 16:30 uur een webinar.

Centrale vraagstelling is de aanpak van armoede en geldzorgen: hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken?

Dit webinar geeft inzicht in:

* wat vrijwilligers (kunnen) doen voor mensen in armoede of met geldzorgen, 
* hoe de samenwerking en afstemming is met beroepskrachten, 
* wat de knelpunten, dilemma’s en kansen zijn.

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor burgerinitiatieven, vrijwilligers(organisaties) en beroepskrachten bij gemeenten, maatschappelijke organisaties, schuldhulpverlening, welzijnswerk die met vrijwilligers te maken hebben/samenwerken.

Onze sprekers

Na een korte introductie geeft Jansje van Middendorp een presentatie over de inzet van vrijwilligers bij mensen met geldzorgen. Op 24 november jl. promoveerde zij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Jansje vertelt wat vrijwilligers (kunnen) doen voor mensen in armoede of met geldzorgen en hoe de samenwerking en afstemming is met beroepskrachten. Daarna gaat Karin Goes, adviseur bij Spectrum, in gesprek met Corien Oosterhuis, vrijwilligerscoördinator in Doetinchem en Hans Bussink, opbouwwerker in Wijchen. Zij vertellen over de ontwikkelingen in hun gemeenten, knelpunten, kansen en dilemma’s in de samenwerking. 

Corien Oosterhuis is Coördinator vrijwilligers sociaal raadslieden bij Buurtplein in Doetinchem. Zij maakt onderdeel uit van ‘de Rondkomers’, een samenwerking tussen verschillende organisaties in Doetinchem om mensen met financiële problemen te ondersteunen.

Hans Bussink is opbouwwerker bij de welzijnsorganisatie Meervoormekaar in Wijchen. Samen met andere organisaties en de gemeente hebben ze gewerkt aan een gezamenlijke sociale kaart. Ook onderzoeken ze de mogelijkheden om één toegang, telefoonnummer of loket op te zetten, waar mensen met geldzorgen terecht kunnen.

Webinar Armoede en vrijwilligers