Gebieds- en kerngericht werken

Gebieds-, kern-, of opgavegericht werken. De termen vliegen je om de oren, maar waar gaan ze daadwerkelijk over? Hoe geef je handen en voeten aan een nieuwe werkwijze in je eigen gemeente en hoe pakken ze het eigenlijk elders aan? Om antwoord te geven op deze vragen organiseren de Leefbaarheidsalliantie en de HAN* samen een Community of Practice rondom gebieds- en kerngericht werken.

Aanleiding
Vanuit de Leefbaarheidsalliantie en de HAN trekken we in de gemeente Lingewaard al enige tijd samen op rondom het thema gebiedsgericht of kerngericht werken. Met verschillende partners in deze gemeente verkennen we samen de vraag wat werkzame factoren zijn in het gebiedsgericht werken. Maar Lingewaard is niet de enige gemeente waar deze vraag actueel is. De Leefbaarheidsalliantie is actief in andere gemeenten en is daar met vergelijkbare vragen bezig. Een mooie kans om ervaringen en kennis te delen!

Community of Practice?
Het lijkt ons waardevol om met een groep professionals en deskundigen vanuit verschillende gemeenten en verschillende perspectieven dieper in te gaan op ervaringen met gebiedsgericht of kerngericht werken. We kiezen voor de vorm van een Community of Practice (CoP). Een Community of Practice is niets meer of minder dan een manier waarin vakgenoten bij elkaar komen om best practices uit te wisselen. Doordat de Community of Practice begeleid wordt door onderzoekers vanuit de HAN en de Leefbaarheidsalliantie, komt de kern van de verhalen en informatie snel boven tafel.  

Meedoen?
De CoP organiseren we samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en komt in 2019 driemaal bij elkaar. In de beginfase (2019) houden we de CoP klein, maar soms is er een lege stoel. We willen de inzichten die we hebben opgedaan in deze CoP begin 2020 met een breder publiek delen. Bijvoorbeeld in de vorm van een mini-symposium of een publicatie. Wil je graag een keer meedoen of op de hoogte gehouden worden? Vul dan het onderstaand registratieformulier in.

Vragen?
Als je vragen hebt, kun je het beste contact opnemen met de initiatiefnemers: 


* Inzet vanuit het programma MORE; onderzoek naar het versterken van mogelijkheden va eigen regie van mensen in kwetsbare omstandigheden. Een programma dat gekoppeld is aan de Krachtige Regionale Leer Kring Lingewaard.

Registratieformulier